image alt

מרים פרץ

אשת חינוך ישראלית ששניים מבניה, קציני צה"ל, נהרגו בקרב בעת מילוי תפקידם. מאז היא מרצה בקרב בני נוער וחיילי צה"ל. כלת פרס ישראל למפעל חיים לשנת 2018, על פעילותה לחיזוק הרוח היהודית-ישראלית.
הדליקה משואה בטקס בהר הרצל בשנת 2014.

אין תנאי שירות לחנות זו