image alt

מוקי (שמואל) צור

מוקי (שמואל) צור, נולד ב-1938. הוא היסטוריוןסופר, עורך ומורה ישראלי.
כהיסטוריון עוסק צור בתולדותיה של קבוצת דגניה א, בהיסטוריה של חצר כנרת ובהתיישבות הכושלת של תימני כנרת בראשית המאה.
צור הוא מעורכי ספר העדויות והמקורות "כאן על פני אדמה", שנדפס בכמה מהדורות, ומשמש מקור נרחב לתולדות התנועה הקיבוצית.
צור התמודד עם משנתו של המשורר הפרטיזן אבא קובנר בספרו "לעכב את הקריעה", וכן היה בין יוזמי ועורכי קובצי העדויות "שיח לוחמים", ו"שיח צעירים" בתנועה הקיבוצית .
מוקי צור שימש בתפקידים ציבוריים אחדים, ובהם מזכיר התק"ם.
מלבד עבודתו ההיסטוריונית, מוקי צור מופיע ומשוחח עם חניכי ובוגרי תנועות הנוער ותנועות הבוגרים, ומלווה את התחדשותם השתפנית.
הוא מורה בכיר קבוע בבינה, בישיבה החילונית שלה ובמכינה הקדם צבאית בינה ע"ש לובה אליאב עמו היה מיודד שנים רבות.
בשנת 2008 הוענק לו פרס ליבהבר לסובלנות דתית.
בשנת 2013 נבחר צור להדליק משואה בטקס המרכזי של יום העצמאות ה-65.
אין תנאי שירות לחנות זו