image alt

עו"ד צורי לביא

צוריאל לביא ("צורי")  הינו שותף בכיר במשרד ליפא מאיר ושות'.

בעל תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית (1985, בהצטיינות יתרה)

מוסמך מטעם לשכת עורכי הדין בישראל, 1986

לצורי התמחות מיוחדת בתחום חדלות פירעון על כל גווניו והיבטיו, ובכלל זה רה-ארגון של חברות והבראתן, הסדרי נושים בין חברות לנושיהן (לרבות מחוץ לכותלי בית המשפט), הסדרי חוב, ניהול הקפאות הליכים, כינוסי נכסים ופירוקים.
בשני העשורים האחרונים הוביל צורי הליכי חדלות פירעון והסדרים מהגדולים ומהמורכבים ביותר במשק הישראלי, ובהם הסדרים  בינלאומיים.
בין היתר, טיפל צורי בהסדר הנושים של צים (בהיקף של 3 מיליארד דולר), הסדר עם מחזיקי אגרות החוב של דלק נדל"ן (בהיקף של 2 מיליארד ₪), הסדרי סקורפיו וקרדן, ייצוג איי.די.בי פיתוח בהסדר הנושים של IDB ,הסדר ריבוע כחול ,הסדר אלון ישראל ועוד.
לצורי ניסיון רב בליווי הסקטור הקיבוצי בפעילותו העסקית בתחומי התעשייה הקיבוצית, פעילויות חקלאיות, ארגונים קיבוציים אזוריים וארציים והינו מומחה בתחום דיני אגודות שיתופיות, על מכלול הדינים הנוגעים למגזר הכפרי ובכלל זה מערך הדינים העוסק בחקלאות, בקרקע חקלאית, ביוב ומים.
בנוסף, מתמחה צורי בתחום המימון, שעבודים, בטוחות ומתן אשראי, כולל יעוץ למחלקות אשראי בבנקים בעת העמדת אשראי ובכשלים בהשבת אשראי.
צורי הינו הוא שותף בקרן המנוף "בראשית" אשר זכתה בשנת 2009 במכרז משרד האוצר בתחום זה. קרן בראשית מנהלת כספים בהיקף כולל של 2 מיליארד שקל והיא מתמקדת במתן אשראי ובהזרמת הון לתאגידים ישראליים הפועלים בארץ לצורכי מחזור חוב, צמיחה ועוד.
צורי שימש כמרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן  ובפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העבירת בתחומי אשראי, בטוחות והסדרי נושים וכן הינו מרצה אורח בתחומים אלה בפורומים משפטיים וכלכליים אחרים (מחלקות אשראי בבנקים, לשכת עורכי הדין ועוד).

אין תנאי שירות לחנות זו