image alt

חכ"ל ד"ר עליזה לביא

מייסדת התיקון הגדול בצוותא. אשת ציבור, מרצה, סופרת יו"ר מרכז הרצל. לביא כיהנה כיו"ר הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי וזכתה באות הפרלמנטרית המצטיינת. לביא היא מהדמויות הבולטות בשיח התרבותי-יהודי בישראל. בכתיבתה היא מדגישה את מקומן של נשים בהיסטוריה היהודית, ומבקשת לחלץ מן העבר תובנות מעשיות למציאות העכשווית ולהביאן למרחב הציבורי והפוליטי.     
אין תנאי שירות לחנות זו