image alt

ד"ר משה הלינגר

מרצה בכיר במחלקה למדעי המדינה, וראש תוכנית ההידברות, אוניברסיטת בר-אילן.
לשעבר, ראש תכנית תקווה ישראלית בבר אילן וראש המכון לאתיקה, יהדות ומדינה בבית מורשה ועמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
תחומי המחקר שלו הם: מחשבה מדינית כללית ויהודית, יהדות ודמוקרטיה, החברה בישראל, ההגות הציונית דתית.
אין תנאי שירות לחנות זו