image alt

מרים פרץ

אשת חינוך ישראלית, ששכלה שניים מבניה בעת שירותם הצבאי, ומאז מרצה בקרב בני נוער וחיילי צה"ל.
ביום העצמאות השבעים, בשנת 2018, קיבלה את פרס ישראל למפעל חיים, על חיזוק הרוח היהודית-ישראלית.
אין תנאי שירות לחנות זו