image alt

מיטל להבי

סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה, תנועה וחניה.
חברה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה והוועדה לאיכות הסביבה, דירקטורית בחברות אחוזות החוף וקריית עתידים, זוכת פרס הגלובוס הירוק לשנת 2016
מאז שנת 2003 מכהנת כחברת מועצה, סגנית ראש העירייה משנת 2009 ויו"ר סיעת מרצ בתל אביב - יפו.
החלה את דרכה כפעילה חברתית והייתה ממייסדי "הפורום הירוק". מראשית דרכה היא פועלת לקדם ערכי דמוקרטיה, שוויון ולחיזוק אוכלוסיות מוחלשות, לצד שיפור איכות חיים, בריאות וסביבה. כיום, מקדמת ומובילה יוזמות לחדשנות וטכנולוגיות בתחומי התנועה והתחבורה.
מיוזמי הקואליציה המטרופולינית לתחבורה, פועלת לשינוי שיטת התגמול בשכר כך שתתאפשר המרה של אחזקת רכב בהטבה לעידוד הגעה ירוקה לעבודה באותו הסכום. משתתפת בקביעות בדיונים בכנסת בנושאי תחבורה, יוזמת תוכניות של הליכה ברגל והליכה בטוחה לביה"ס ואת שרוג תחנות הרכבת, הקישוריות אליהן ושאטלים למקומות עבודה ומקדמת הסדרה של מערך מוניות השירות בעיר במסגרת הרפורמה הארצית.
אין תנאי שירות לחנות זו