image alt

הרב יעקב מדן

נולד בכ"א בתמוז ה'תש"י, 6 ביולי 1950.
הוא ראש ישיבת ההסדר הר עציון שבאלון שבות.
מבכירי מלמדי התנ"ך בציבור הדתי-לאומי בישראל. 
ממחברי אמנת "גביזון-מדן".

אין תנאי שירות לחנות זו