image alt

יורם טהרלב

משוררפזמונאיסופר וסטנדאפיסט ישראלי.
נחשב לאחד המעצבים החשובים של הזהות והאתוס הישראליים.
שיריו הולחנו ובוצעו על ידי טובי היוצרים והמבצעים, ונחשבים להיסטוריה המזומרת של ההווי הישראלי.
אין תנאי שירות לחנות זו