image alt

גברי ברגיל

יו"ר מכללת אורנים. מזכיר התנועה הקיבוצית לשעבר,יו"ר צוותא לשעבר,מג"ד מילואים והמייסד בשיתוף עם ד"ר עליזה לביא, של התיקון הגדול בצוותא.
אין תנאי שירות לחנות זו