image alt

אסתר שקלים

משוררת וחוקרת קהילות ישראל. לשעבר מנהלת "המרכז למורשת קהילות ישראל" במוזיאון ארץ-ישראל ת"א,
מדריכה ארצית ומחוזית לאמנות יהודית ומורשת במשרד החינוך.
כתבה ספרים, מאמרים וערכות-לימוד בתחומי התמחותה.
 

אין תנאי שירות לחנות זו