image alt

אסף ליבוביץ'

אסף ליבוביץ' הוא דוקטורט במלגת נשיא במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ובוגר החוגים למדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה זו בהצטיינות. עבודת התיזה שלו עסקה במסורתיות רוחנית כזהות מזרחית אקטיבית בחברה הישראלית. את תואר המוסמך סיים כמצטיין דיקן במרכז גילה לאזרחות ודמוקרטיה. מחקר הדוקטורט של אסף עוסק בהתחדשות הדתית של ידוענים ישראלים כשיח אזרחות  דמוקרטי המותאם לעידן הפוליטיקה של זהויות פוסט חילוניות. תחומי המחקר של אסף עוסקים בממשק בין אתניות, תרבות, דמוקרטיה ופוליטיקה של זהויות והוא חבר בסדנאות וקבוצות לימוד העוסקות ברוחניות ופוליטיקה בישראל, במשבר הלגיטימציה של הדמוקרטיה ובמתודות של המחקר האתנוגרפי.
אין תנאי שירות לחנות זו