image alt

ד"ר אבי גורפינקל

סופר, מבקר, עורך, מתרגם ומרצה לכתיבה ולספרות. "בן יחיד", רומן פרי עטו ("ידיעות ספרים"), היה מועמד לפרס ספיר.
עורך את פורטל מס"ע של מכון מופ"ת
אין תנאי שירות לחנות זו